australia 38japan 50italy 50hol 50nz 50sweden 50uae 50uk 50

banner 13

Sign up for our newsletter

captcha 

Nya ETS H-patienter för AKM

50 nya ETS H-patienter för akutmottagning har nu utvecklats validerats. Dessa finns nu tillgängliga att beställa för att komplettera till befintligt ETS sjukhusmaterial. Dom nya patienterna är numrerade H101-H150 och har blandade åldrar och symptom. Patienterna är kategoriserade och går att utvärdera på samma sätt som de övriga H-patienterna.

Dom nya patienterna är nu inkluderade i Surge capacity set om man köper ett helt set.

Om man vill komplettera redan befintligt set med dom nya patienterna erbjuder vi ett paket som innehåller:

 • Patient H101-H150
 • 1 markeringsark med kateter (25 markeringar)
 • 1 markeringsark med artärkateter (25 markeringar)
 • 1 markeringsark med provtagning (25 markeringar)
 • 1 markeringsark med filt (25 markeringar)
 • 2 markeringsark med prioriteringsmarkeringar röd/orange/gul/grön (9 av varje färg/ark)
 • Kategoribeskrivning, laminerad
 • Uppdaterad patientlista för samtliga H-patienter AKM: - H1-H50 + H101-H150
 • Uppdaterad laminerad utvärderingsmall för samtliga H-patienter AKM: H1-H50 + H101-H150 och IVA: H51-H71
 • CD

 

Kontakta oss om ni har frågor eller vill beställa!


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 010-103 7490

P H105w                  tavla akm w

 

 

 

ETS Australia - New South Wales

australia round icon 640ETS have been used in Australia in many years. In 2008 the NSW Health Emergency Management Unit started an ETS Educator Faculty in Sydney. The faculty have since then trained close to 500 ETS Senior instructors.

 


Contact information ETS Australia, New South Wales

Linda Winn
ETS Regional Director
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Tel: +61-2-9320 7628

 

Exercise AU
201603 ETS SI Course  Boards 4
IMG 4026

ETS Netherlands - Zwolle

netherlands 640Emergo Train System (ETS) is een simulatiemiddel dat wordt ingezet bij scholingen voor voorbereiding op rampen en crises. Met ETS is het mogelijk tijdens opleiding, training en/of oefening een crisissituatie in beeld te brengen en te kijken wat de consequenties zijn van gemaakte keuzes.


Beheer
Het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle is, samen met Acute Zorg Euregio, de beheerder van ETS in beide regio’s. ETS is slechts een middel, daarom is het noodzakelijk dat er goede instructeurs zijn die de scholing of oefening begeleiden. De instructeurs/oefenleiders worden opgeleid onder toezicht en begeleiding van het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij analoge ontwikkelingen in de regio VuMC, Traumanet AMC en Zuid Limburg. Educators uit voornoemde regio’s werken samen aan scholing en nascholing van ETS instructeurs.


Beproefd systeem
ETS is een begrip geworden door de effecten van het gebruik. Ziekenhuizen en pre-hospitale zorgaanbieders maken gebruik van ETS voor opleiden van medewerkers en leidinggevenden. Het is een beproefd systeem en een goede aanvulling en voorbereiding op grote real life oefeningen of trainingen.

Contactinformatie ETS Zwolle: Regional Director Wim Heupers

06
07
11

ETS Competence centre

Emergo Train System Competence center is located at KMC - Centre for Teaching & Research in Disaster Medicine and is responsible for the:

 • quality assurance of the ETS methodology, training concept and training material
 • development of all educational concepts
 • developement, production and sales of ETS training material
 • international Senior instructor courses and training of ETS Educator faculties

 

Director of ETS Competence center

Heléne Nilsson, RN, PhD Disaster Medicine

Tel: +46-10-103 8637
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Operational Manager of Emergo Train System

Johan Hornwall

Tel: +46-10-103 7490
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ETS Educator

Jenny Pettersson, RB

Tel: +46-10-103 0645
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Head of KMC and executive of Emergo Train System

Jan Johansson

Tel: +46-10-103 6237
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


KMC 41
KMC 40

 

ETS Sverige

sweden 640Vad är Emergo Train System?

Emergo Train System (ETS) är ett pedagogiskt simuleringsverktyg som används brett inom katastrofmedicinska utbildningar och övningar i Sverige och internationellt.
I Sverige använder flera landsting och regioner ETS framförallt inom utbildningskoncepten PS - Prehospital sjukvårdsledning och Samverkan vid CBRNE. På Katastrofmedicinskt centrum används ETS sedan många år vid olika ledningsövningar och katastrofmedicinska utbildningar. Verktyget har också använts för att utvärdera landstingens katastrofmedicinska beredskap utifrån särskild sjukvårdsledning vid allvarlig händelse och sjukhusens förmåga att hantera ett stort antal svårt skadade patienter. Ett nytt material för krisstöd har utvecklats vilket fått stor genomslagskraft då detta uppfyller ett behov av att öva samordning och psykologisk första hjälpen både för vardagens situationer och i allvarlig händelse. Nyligen har ETS använts för en stor nationell övning med 10 olika landsting som medverkande. Scenariot som testades var en stor tågolycka med flera hundra drabbade i mellansverige.

Internationellt används ETS i över 30 länder och har ett stort nätverk av instruktörer. I 7 olika länder finns utbildningsfakulteter som själva utbildar ETS Senior instructors. På KMC - Katastrofmedicinskt centrum anordnas svenska och internationella instruktörsutbildningar. Läs mer om utbildningen på KMC:s hemsida
 


Emergo Train System ägs av Region Östergötland och förvaltas av KMC - Katastrofmedicinskt centrum. KMC är en del av både Region Östergötland och Linköpings Universitet.


Varför välja Emergo Train System vid simuleringsövningar?

 • ETS är doktrinfritt - kan använda inom alla organisationer och system
 • ETS används av hälso- och sjukvården inklusive ambulanssjukvården, räddningstjänsten, polismyndigheten, MSB och Försvarsmakten
 • ETS är ett "starkt" verktyg - hjälper dig att simulera hela processen från larm till definitiv vård och behandling
 • ETS bygger på KISS-principen (Keep It Simple and Safe) - enkelt att sätta upp med magnetiska symboler på whiteboardtavlor som visualiserar resursfördelning i olika typer av scenarior
 • ETS hjärta är olika patientbanker med traumaskador och intrahospitala patienter - samtliga kan utvärderas med patient outcome
 • ETS är känt som ett högkvalitativt system där all utveckling genomgår en rigorös valideringsprocess
 • ETS är inte ett vinstdrivande företag utan ägs av Region Östergötland och utvecklas tillsammans med Linköpings Universitet och andra expertorganisationer
 • ETS administeras av Katastrofmedicinskt centrum - ett nationellt utbildnings och forskningscentra med över 20 års erfarenhet av katastrofmedicin och simuleringsteknik

 


 

Kvalitetssäkring
Allt nytt material genomgår en strukturerad valideringsprocess i samarbete med expertis i minst 2 andra länder. Allt material är validerat innan det får användas under namnet Emergo Train System. Vi erbjuder Emergo Train System materialet med kunskap, dvs en utbildning i hur man använder materialet. På utbildningen lär man sig planera, sätta upp, hålla och utvärdera övningar med ETS. Läs mer om Senior instructor utbildningen här >>>

Forskning
Emergo Train System har genererat underlag för ett antal artiklar

Nöjda användare
Det finns 250 utbildade PS instruktörer i Sverige som använder ETS övningsmaterial för PS - Prehospital sjukvårdsledning. Sedan starten av utbildningskonceptet med ETS Senior instructor kurser har vi utbildat över 1 400 ETS Senior instruktörer från över 30 länder. I Sverige finns 105 Senior instructors.

Utveckling
Det pågår en vidareutveckling av Emergo Train System inom några forskningsanknutna projekt. Några exempel på pågående utvecklingsprojekt:

 • delar av patientbanken ingår i ett större utvecklingsarbete när det gäller att utvärdera vissa typskador
 • valideringsprocess har startat av pediatrisk patientbank
 • utveckling av utvärderbara intra-hospitala patienter för operation
 • ETS krisstödsmaterial kompleteras med 50 närstående individer vilket har efterfrågats av instruktörerFör mer information om Emergo Train System, kontakta Johan Hornwall, ETS Competence center
Telefon: 010-103 7490
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ETS-symbol
Tavlor 14
KMC 40

 

 

About ETS

Emergo Train System (ETS) is an academic / educational simulation system used in several countries around the world for training and testing the preparedness and management of emergencies, major incidents and disasters.

ets symbolerna

Read more

Follow us on facebook

Copyright © 2016 Emergo Train System © Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.
Privacy Statement   |   Terms Of Use